Ne taníthasson diákokat egy bántalmazó személy!

Célunk, hogy a társadalomban és művészeti ágakban uralkodó rendszert megtisztítsuk.

Eddig beérkezett válaszok:

Csányi János () válaszolt ekkor: 2/29/24, 1:20 PM

Tisztelt Levélírók! Felelősségünk fenntartott iskolánk - érettségire épülő szakgimnázium és technikumunk - működésére, valamint a tanulóink oktatására terjed ki. Gyöngyösi Tamás iskolánk részállású nyugdíjas tanára. A múlt évben Gyöngyösi tanár úr valamennyi nálunk tanuló tanítványa az aláírásával közös nyilatkozatban, egységesen állt ki Gyöngyösi Tamás mellett. Idézet a tanulók nyilatkozatából: "szeretnénk kifejezni vezető mozgás tanárunk, Gyöngyösi Tamás iránti megingathatatlan támogatásunkat az ellene folyó eljárás közepette", majd hosszabban részletezik Gyöngyösi tanár úr "oktatási szakértelmét és diákjai jólétével való törődését". Önök azt írják, hogy Gyöngyösi Tamás veszélyezteti a tanulóink 'egészségét és biztonságát'. Ennek, mint önök is látják, nincs köze az igazsághoz, sőt, az ellenkezője az igaz, iskolánk tanulói ragaszkodnak Gyöngyösi Tamás tanárukhoz és nyilatkozatukban egységesen állnak ki mellette. Tudomásunk szerint szerint ebben az ügyben a rendőrség, mint nyomozó hatóság másfél éves nyomozás után, bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást és valamennyi vádpont alól mentesítette Gyöngyösi tanár urat. Tudjuk, hogy folyamatban van egy magánvádas bírósági eljárás is, amiben önöknek jogi keretek között lehetőségük van az állításaik bizonyítására. Azonban ez az önök dolga, nem a mi ügyünk. Folyamatban lévő bírósági eljárásban senkit sem lehet (előre) elítélni, mert az a bíróság, és nem az egyik vagy másik fél feladata (a mi intézményünk ráadásul sem az egyik, sem a másik felet nem képviseli). Az ítélethozatalig mindenkit megillet az ártatlanság vélelme, különösen Gyöngyösi Tamás tanár urat, akit az önök állításaival szemben éppen a saját tanítványai védtek meg. Számunkra pedig ennek tudomásulvétele az elsődleges szempont.  Tisztelt Levélírók! Mint írtuk, felelősségünk az intézményünk működésére és tanulóink oktatására terjed ki. Tanulóink nyilatkozata alapján semmilyen veszély nem fenyegeti őket. Ugyanakkor levelük sérti oktatási intézményünk jóhírét és veszélyezteti alapvető érdekeit, így alkalmas lehet a károkozásra. Ezért kötelességünk figyelmeztetni önöket, hogy állításaik - a mi esetünkben - jelenleg minden jogalap nélküli rágalmazást és zaklatást tartalmaznak, amihez nincs joguk. Magunk részéről, kötelezően megvárjuk a bíróság jogerős döntését, amiből kiderülhet, hogy kell-e bármit tennünk még ebben az ügyben. Felelős intézmény a fentiek alapján ez ügyben mást nem is tehet. Akár tetszik önöknek, akár nem. Tisztelettel, Csányi János SZFI Nonprofit Kft. ügyvezető/igazgató mint a Színház- és Filmművészeti Szakgimnázium és Technikum fenntartója U.i.: Választ kértek tőlünk, de a levelükre nem lehet közvetlenül válaszolni, mert az e-mail cím, amiről küldték, válasz üzenetre nem létezik; ami tovább erősíti a gyanút, hogy a levelük egyoldalú félretájékoztatás, szándékos károkozás. Ugyanez történt az aláírásgyűjtésük elindítására küldött válasz levelünkkel kapcsolatban is, amikor is írásban jeleztük észrevételeinket és kértük az ahang.hu-t, hogy - legalábbis intézményünkkel kapcsolatban - ne terjesszenek valótlanságot és ne vezessenek félre jó szándékú fiatalokat, mert az végül elkerülhetetlenül vissza fog hárulni rájuk. Az észrevételeink azóta sem jelentek meg, ami minden közösségi és nyilvános tájékoztatási alapelv egyértelmű megsértése. Tisztelt Valovics Dániel, Szalai Éva, Wenger Barbara, bármilyen ügyet is képviselnek, ebben a formában az sem tisztességesnek, sem jó szándékúnak nem tekinthető. Egyoldalú kommunikációjuk - a mi esetünkben - tájékozatlanságon alapul és sérti a jóhiszeműség és tisztességes tájékoztatás alapelveit. HA folytatják, zaklatás és rágalmazás miatt kénytelenek leszünk (ezt is) továbbítani a nyomozó hatóságnak.

Intézményvezető úr () válaszolt ekkor: 2/29/24, 1:20 PM

Tisztelt Levélírók! A felelősségünk fenntartott iskolánk - érettségire épülő szakgimnázium és technikumunk - működésére, valamint a tanulóink oktatására terjed ki. Gyöngyösi Tamás iskolánk részállású nyugdíjas tanára. Tájékoztatjuk önöket, hogy a múlt évben Gyöngyösi tanár úr valamennyi nálunk tanuló tanítványa az aláírásával közös nyilatkozatban, egységesen állt ki a tanár úr mellett. Idézet a tanulók nyilatkozatából: "szeretnénk kifejezni vezető mozgás tanárunk, Gyöngyösi Tamás iránti megingathatatlan támogatásunkat az ellene folyó eljárás közepette", majd részletesen leírják Gyöngyösi tanár úr "oktatási szakértelmét és diákjai jólétével való törődését". Önök azt írják, hogy Gyöngyösi Tamás veszélyezteti iskolánk tanulóinak 'egészségét és biztonságát'. Ennek, mint önök is látják, semmi köze az igazsághoz, sőt, az ellenkezője az igaz, iskolánk tanulói ragaszkodnak Gyöngyösi Tamás tanárukhoz és nyilatkozatukban egységesen állnak ki mellette. Tisztelt Levélírók! Az a tény, hogy fenntartott iskolánkban Gyöngyösi Tamással kapcsolatban soha semmilyen szexuális zaklatással kapcsolatos vád - sem hivatalosan, sem háttér információként - nem merült fel, számunkra eddig is egyértelművé tette, hogy jogi értelemben semmilyen feladatunk és felelősségünk nincs az önök által képviselt, bírósági szakaszban lévő ügyben. Tanulóink tavalyi nyilatkozatával - melyről fenntartó szervezetként mi is utólag értesültünk - pedig az is egyértelművé vált, hogy morális felelősségünk sincsen ezzel kapcsolatban, tanulóinkat nem kell megvédeni Gyöngyösi Tamástól, ellenkezőleg, ragaszkodnak Gyöngyösi Tamás tanár úrhoz és kifejezetten tőle szeretnének tanulni. Tudomásunk van arról, hogy az ügyben a rendőrség, mint nyomozó hatóság másfél éves nyomozás után, bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást és valamennyi vádpont alól mentesítette Gyöngyösi tanár urat. Tudjuk azt is, hogy folyamatban van egy magánvádas bírósági eljárás, amiben önöknek jogi keretek között lehetőségük van az állításaik bizonyítására. Azonban ez az önök dolga és nem a mi ügyünk. Az ítélethozatalig mindenkit megillet az ártatlanság vélelme, folyamatban lévő bírósági eljárásban pedig nem lehet (előre) ítélkezni, mert az a végén a bíróság és nem az egyik vagy a másik fél dolga (a mi intézményünk ráadásul sem az egyik, sem a másik felet nem képviseli). Mint fent írtuk, fenntartott intézményünknek ill. vezetőinknek sem jogi, sem morális felelőssége nincs ebben az ügyben. Felelősségünk intézményünk működésére és tanulóink oktatására terjed ki, és tanulóinkat semmilyen veszély nem fenyegeti. Oktatási intézményünk azonban veszélyben van, mert a ránk nézve)valótlan állításokat tartalmazó nyilvános levelük sérti fenntartott intézményünk jóhírét és veszélyezteti alapvető érdekeit, azaz kifejezetten alkalmas lehet a károkozásra. Figyelmeztetnünk kell önöket, hogy a levélben megfogalmazott állításaik - a mi esetünkben - minden jogalap nélküli vádaskodást jelentenek, büntetőjogi értelemben rágalmazást és zaklatást (bűncselekményt) valósítanak meg, amihez nincs joguk. Mivel a feladatunk intézményünk védelme, valamennyi hozzánk érkező levelet feljelentés keretében kötelességünk továbbítani a rendőrségnek. Bírósági ügyükkel kapcsolatban pedig a magunk részéről meg fogjuk várni a bíróság jogerős döntését - akár tetszik ez önöknek, akár nem -, amiből kiderülhet, hogy lesz-e bármilyen feladatunk az ügyben. Tisztelettel, Csányi János SZFI Nonprofit Kft. ügyvezető/igazgató mint a Színház- és Filmművészeti Szakgimnázium és Technikum fenntartója U.i.: Választ kértek tőlünk, de a levelükre nem lehet közvetlenül válaszolni, mert az e-mail cím, amiről küldték, válasz üzenetre nem létezik; ami tovább erősíti a gyanút, hogy a levelük egyoldalú félretájékoztatás, azaz szándékos károkozás. Ugyanez történt az aláírásgyűjtés elindítására küldött válasz levelünkkel kapcsolatban is, amikor hivatalosan, írásban jeleztük észrevételeinket és kértük az ahang.hu-t , hogy - legalábbis intézményünkkel kapcsolatban - ne terjesszenek valótlanságot és ne vezessenek félre jószándékú (feltehetően) fiatal embereket, mert az végül elkerülhetetlenül vissza fog hárulni rájuk. Az észrevételeink azóta sem jelentek meg, ami minden közösségi és nyilvános tájékoztatási alapelv egyértelmű megsértése, lényegében verbális vélemény-terrorizmust jelent. Tisztelt Levélírók! Bármilyen ügyet is képviselnek, ebben a formában és velünk szemben az sem jogszerűnek, sem tisztességesnek, sem jó szándékúnak nem tekinthető. Egyoldalú kommunikációjuk - a mi esetünkben - tájékozatlanságon alapul, önöket tudatosan félrevezették. Felhívjuk tisztelt figyelmüket, hogy a következményekért végül önöknek is viselni kell a felelősséget.

Intézményvezető úr () válaszolt ekkor: 2/29/24, 1:20 PM

Tisztelt Levélírók! A felelősségünk fenntartott iskolánk - érettségire épülő szakgimnázium és technikumunk - működésére, valamint a tanulóink oktatására terjed ki. Gyöngyösi Tamás iskolánk részállású nyugdíjas tanára. Tájékoztatjuk önöket, hogy a múlt évben Gyöngyösi tanár úr valamennyi nálunk tanuló tanítványa az aláírásával közös nyilatkozatban, egységesen állt ki a tanár úr mellett. Idézet a tanulók nyilatkozatából: "szeretnénk kifejezni vezető mozgás tanárunk, Gyöngyösi Tamás iránti megingathatatlan támogatásunkat az ellene folyó eljárás közepette", majd részletesen leírják Gyöngyösi tanár úr "oktatási szakértelmét és diákjai jólétével való törődését". Önök azt írják, hogy Gyöngyösi Tamás veszélyezteti iskolánk tanulóinak 'egészségét és biztonságát'. Ennek, mint önök is látják, semmi köze az igazsághoz, sőt, az ellenkezője az igaz, iskolánk tanulói ragaszkodnak Gyöngyösi Tamás tanárukhoz és nyilatkozatukban egységesen állnak ki mellette. Tisztelt Levélírók! Az a tény, hogy fenntartott iskolánkban Gyöngyösi Tamással kapcsolatban soha semmilyen szexuális zaklatással kapcsolatos vád - sem hivatalosan, sem háttér információként - nem merült fel, számunkra eddig is egyértelművé tette, hogy jogi értelemben semmilyen feladatunk és felelősségünk nincs az önök által képviselt, bírósági szakaszban lévő ügyben. Tanulóink tavalyi nyilatkozatával - melyről fenntartó szervezetként mi is utólag értesültünk - pedig az is egyértelművé vált, hogy morális felelősségünk sincsen ezzel kapcsolatban, tanulóinkat nem kell megvédeni Gyöngyösi Tamástól, ellenkezőleg, ragaszkodnak Gyöngyösi Tamás tanár úrhoz és kifejezetten tőle szeretnének tanulni. Tudomásunk van arról, hogy az ügyben a rendőrség, mint nyomozó hatóság másfél éves nyomozás után, bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást és valamennyi vádpont alól mentesítette Gyöngyösi tanár urat. Tudjuk azt is, hogy folyamatban van egy magánvádas bírósági eljárás, amiben önöknek jogi keretek között lehetőségük van az állításaik bizonyítására. Azonban ez az önök dolga és nem a mi ügyünk. Az ítélethozatalig mindenkit megillet az ártatlanság vélelme, folyamatban lévő bírósági eljárásban pedig nem lehet (előre) ítélkezni, mert az a végén a bíróság és nem az egyik vagy a másik fél dolga (a mi intézményünk ráadásul sem az egyik, sem a másik felet nem képviseli). Mint fent írtuk, fenntartott intézményünknek ill. vezetőinknek sem jogi, sem morális felelőssége nincs ebben az ügyben. Felelősségünk intézményünk működésére és tanulóink oktatására terjed ki, és tanulóinkat semmilyen veszély nem fenyegeti. Oktatási intézményünk azonban veszélyben van, mert a ránk nézve)valótlan állításokat tartalmazó nyilvános levelük sérti fenntartott intézményünk jóhírét és veszélyezteti alapvető érdekeit, azaz kifejezetten alkalmas lehet a károkozásra. Figyelmeztetnünk kell önöket, hogy a levélben megfogalmazott állításaik - a mi esetünkben - minden jogalap nélküli vádaskodást jelentenek, büntetőjogi értelemben rágalmazást és zaklatást (bűncselekményt) valósítanak meg, amihez nincs joguk. Mivel a feladatunk intézményünk védelme, valamennyi hozzánk érkező levelet feljelentés keretében kötelességünk továbbítani a rendőrségnek. Bírósági ügyükkel kapcsolatban pedig a magunk részéről meg fogjuk várni a bíróság jogerős döntését - akár tetszik ez önöknek, akár nem -, amiből kiderülhet, hogy lesz-e bármilyen feladatunk az ügyben. Tisztelettel, Csányi János SZFI Nonprofit Kft. ügyvezető/igazgató mint a Színház- és Filmművészeti Szakgimnázium és Technikum fenntartója U.i.: Választ kértek tőlünk, de a levelükre nem lehet közvetlenül válaszolni, mert az e-mail cím, amiről küldték, válasz üzenetre nem létezik; ami tovább erősíti a gyanút, hogy a levelük egyoldalú félretájékoztatás, azaz szándékos károkozás. Ugyanez történt az aláírásgyűjtés elindítására küldött válasz levelünkkel kapcsolatban is, amikor hivatalosan, írásban jeleztük észrevételeinket és kértük az ahang.hu-t , hogy - legalábbis intézményünkkel kapcsolatban - ne terjesszenek valótlanságot és ne vezessenek félre jószándékú (feltehetően) fiatal embereket, mert az végül elkerülhetetlenül vissza fog hárulni rájuk. Az észrevételeink azóta sem jelentek meg, ami minden közösségi és nyilvános tájékoztatási alapelv egyértelmű megsértése, lényegében verbális vélemény-terrorizmust jelent. Tisztelt Levélírók! Bármilyen ügyet is képviselnek, ebben a formában és velünk szemben az sem jogszerűnek, sem tisztességesnek, sem jó szándékúnak nem tekinthető. Egyoldalú kommunikációjuk - a mi esetünkben - tájékozatlanságon alapul, önöket tudatosan félrevezették. Felhívjuk tisztelt figyelmüket, hogy a következményekért végül önöknek is viselni kell a felelősséget.

Intézményvezető úr () válaszolt ekkor: 2/29/24, 1:18 PM

Tisztelt Levélírók! A felelősségünk fenntartott iskolánk - érettségire épülő szakgimnázium és technikumunk - működésére, valamint a tanulóink oktatására terjed ki. Gyöngyösi Tamás iskolánk részállású nyugdíjas tanára. Tájékoztatjuk önöket, hogy a múlt évben Gyöngyösi tanár úr valamennyi nálunk tanuló tanítványa az aláírásával közös nyilatkozatban, egységesen állt ki a tanár úr mellett. Idézet a tanulók nyilatkozatából: "szeretnénk kifejezni vezető mozgás tanárunk, Gyöngyösi Tamás iránti megingathatatlan támogatásunkat az ellene folyó eljárás közepette", majd részletesen leírják Gyöngyösi tanár úr "oktatási szakértelmét és diákjai jólétével való törődését". Önök azt írják, hogy Gyöngyösi Tamás veszélyezteti iskolánk tanulóinak 'egészségét és biztonságát'. Ennek, mint önök is látják, semmi köze az igazsághoz, sőt, az ellenkezője az igaz, iskolánk tanulói ragaszkodnak Gyöngyösi Tamás tanárukhoz és nyilatkozatukban egységesen állnak ki mellette. Tisztelt Levélírók! Az a tény, hogy fenntartott iskolánkban Gyöngyösi Tamással kapcsolatban soha semmilyen szexuális zaklatással kapcsolatos vád - sem hivatalosan, sem háttér információként - nem merült fel, számunkra eddig is egyértelművé tette, hogy jogi értelemben semmilyen feladatunk és felelősségünk nincs az önök által képviselt, bírósági szakaszban lévő ügyben. Tanulóink tavalyi nyilatkozatával - melyről fenntartó szervezetként mi is utólag értesültünk - pedig az is egyértelművé vált, hogy morális felelősségünk sincsen ezzel kapcsolatban, tanulóinkat nem kell megvédeni Gyöngyösi Tamástól, ellenkezőleg, ragaszkodnak Gyöngyösi Tamás tanár úrhoz és kifejezetten tőle szeretnének tanulni. Tudomásunk van arról, hogy az ügyben a rendőrség, mint nyomozó hatóság másfél éves nyomozás után, bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást és valamennyi vádpont alól mentesítette Gyöngyösi tanár urat. Tudjuk azt is, hogy folyamatban van egy magánvádas bírósági eljárás, amiben önöknek jogi keretek között lehetőségük van az állításaik bizonyítására. Azonban ez az önök dolga és nem a mi ügyünk. Az ítélethozatalig mindenkit megillet az ártatlanság vélelme, folyamatban lévő bírósági eljárásban pedig nem lehet (előre) ítélkezni, mert az a végén a bíróság és nem az egyik vagy a másik fél dolga (a mi intézményünk ráadásul sem az egyik, sem a másik felet nem képviseli). Mint fent írtuk, fenntartott intézményünknek ill. vezetőinknek sem jogi, sem morális felelőssége nincs ebben az ügyben. Felelősségünk intézményünk működésére és tanulóink oktatására terjed ki, és tanulóinkat semmilyen veszély nem fenyegeti. Oktatási intézményünk azonban veszélyben van, mert a ránk nézve)valótlan állításokat tartalmazó nyilvános levelük sérti fenntartott intézményünk jóhírét és veszélyezteti alapvető érdekeit, azaz kifejezetten alkalmas lehet a károkozásra. Figyelmeztetnünk kell önöket, hogy a levélben megfogalmazott állításaik - a mi esetünkben - minden jogalap nélküli vádaskodást jelentenek, büntetőjogi értelemben rágalmazást és zaklatást (bűncselekményt) valósítanak meg, amihez nincs joguk. Mivel a feladatunk intézményünk védelme, valamennyi hozzánk érkező levelet feljelentés keretében kötelességünk továbbítani a rendőrségnek. Bírósági ügyükkel kapcsolatban pedig a magunk részéről meg fogjuk várni a bíróság jogerős döntését - akár tetszik ez önöknek, akár nem -, amiből kiderülhet, hogy lesz-e bármilyen feladatunk az ügyben. Tisztelettel, Csányi János SZFI Nonprofit Kft. ügyvezető/igazgató mint a Színház- és Filmművészeti Szakgimnázium és Technikum fenntartója U.i.: Választ kértek tőlünk, de a levelükre nem lehet közvetlenül válaszolni, mert az e-mail cím, amiről küldték, válasz üzenetre nem létezik; ami tovább erősíti a gyanút, hogy a levelük egyoldalú félretájékoztatás, azaz szándékos károkozás. Ugyanez történt az aláírásgyűjtés elindítására küldött válasz levelünkkel kapcsolatban is, amikor hivatalosan, írásban jeleztük észrevételeinket és kértük az ahang.hu-t , hogy - legalábbis intézményünkkel kapcsolatban - ne terjesszenek valótlanságot és ne vezessenek félre jószándékú (feltehetően) fiatal embereket, mert az végül elkerülhetetlenül vissza fog hárulni rájuk. Az észrevételeink azóta sem jelentek meg, ami minden közösségi és nyilvános tájékoztatási alapelv egyértelmű megsértése, lényegében verbális vélemény-terrorizmust jelent. Tisztelt Levélírók! Bármilyen ügyet is képviselnek, ebben a formában és velünk szemben az sem jogszerűnek, sem tisztességesnek, sem jó szándékúnak nem tekinthető. Egyoldalú kommunikációjuk - a mi esetünkben - tájékozatlanságon alapul, önöket tudatosan félrevezették. Felhívjuk tisztelt figyelmüket, hogy a következményekért végül önöknek is viselni kell a felelősséget.

Intézményvezető úr () válaszolt ekkor: 2/29/24, 1:18 PM

Tisztelt Levélírók! A felelősségünk fenntartott iskolánk - érettségire épülő szakgimnázium és technikumunk - működésére, valamint a tanulóink oktatására terjed ki. Gyöngyösi Tamás iskolánk részállású nyugdíjas tanára. Tájékoztatjuk önöket, hogy a múlt évben Gyöngyösi tanár úr valamennyi nálunk tanuló tanítványa az aláírásával közös nyilatkozatban, egységesen állt ki a tanár úr mellett. Idézet a tanulók nyilatkozatából: "szeretnénk kifejezni vezető mozgás tanárunk, Gyöngyösi Tamás iránti megingathatatlan támogatásunkat az ellene folyó eljárás közepette", majd részletesen leírják Gyöngyösi tanár úr "oktatási szakértelmét és diákjai jólétével való törődését". Önök azt írják, hogy Gyöngyösi Tamás veszélyezteti iskolánk tanulóinak 'egészségét és biztonságát'. Ennek, mint önök is látják, semmi köze az igazsághoz, sőt, az ellenkezője az igaz, iskolánk tanulói ragaszkodnak Gyöngyösi Tamás tanárukhoz és nyilatkozatukban egységesen állnak ki mellette. Tisztelt Levélírók! Az a tény, hogy fenntartott iskolánkban Gyöngyösi Tamással kapcsolatban soha semmilyen szexuális zaklatással kapcsolatos vád - sem hivatalosan, sem háttér információként - nem merült fel, számunkra eddig is egyértelművé tette, hogy jogi értelemben semmilyen feladatunk és felelősségünk nincs az önök által képviselt, bírósági szakaszban lévő ügyben. Tanulóink tavalyi nyilatkozatával - melyről fenntartó szervezetként mi is utólag értesültünk - pedig az is egyértelművé vált, hogy morális felelősségünk sincsen ezzel kapcsolatban, tanulóinkat nem kell megvédeni Gyöngyösi Tamástól, ellenkezőleg, ragaszkodnak Gyöngyösi Tamás tanár úrhoz és kifejezetten tőle szeretnének tanulni. Tudomásunk van arról, hogy az ügyben a rendőrség, mint nyomozó hatóság másfél éves nyomozás után, bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást és valamennyi vádpont alól mentesítette Gyöngyösi tanár urat. Tudjuk azt is, hogy folyamatban van egy magánvádas bírósági eljárás, amiben önöknek jogi keretek között lehetőségük van az állításaik bizonyítására. Azonban ez az önök dolga és nem a mi ügyünk. Az ítélethozatalig mindenkit megillet az ártatlanság vélelme, folyamatban lévő bírósági eljárásban pedig nem lehet (előre) ítélkezni, mert az a végén a bíróság és nem az egyik vagy a másik fél dolga (a mi intézményünk ráadásul sem az egyik, sem a másik felet nem képviseli). Mint fent írtuk, fenntartott intézményünknek ill. vezetőinknek sem jogi, sem morális felelőssége nincs ebben az ügyben. Felelősségünk intézményünk működésére és tanulóink oktatására terjed ki, és tanulóinkat semmilyen veszély nem fenyegeti. Oktatási intézményünk azonban veszélyben van, mert a ránk nézve)valótlan állításokat tartalmazó nyilvános levelük sérti fenntartott intézményünk jóhírét és veszélyezteti alapvető érdekeit, azaz kifejezetten alkalmas lehet a károkozásra. Figyelmeztetnünk kell önöket, hogy a levélben megfogalmazott állításaik - a mi esetünkben - minden jogalap nélküli vádaskodást jelentenek, büntetőjogi értelemben rágalmazást és zaklatást (bűncselekményt) valósítanak meg, amihez nincs joguk. Mivel a feladatunk intézményünk védelme, valamennyi hozzánk érkező levelet feljelentés keretében kötelességünk továbbítani a rendőrségnek. Bírósági ügyükkel kapcsolatban pedig a magunk részéről meg fogjuk várni a bíróság jogerős döntését - akár tetszik ez önöknek, akár nem -, amiből kiderülhet, hogy lesz-e bármilyen feladatunk az ügyben. Tisztelettel, Csányi János SZFI Nonprofit Kft. ügyvezető/igazgató mint a Színház- és Filmművészeti Szakgimnázium és Technikum fenntartója U.i.: Választ kértek tőlünk, de a levelükre nem lehet közvetlenül válaszolni, mert az e-mail cím, amiről küldték, válasz üzenetre nem létezik; ami tovább erősíti a gyanút, hogy a levelük egyoldalú félretájékoztatás, azaz szándékos károkozás. Ugyanez történt az aláírásgyűjtés elindítására küldött válasz levelünkkel kapcsolatban is, amikor hivatalosan, írásban jeleztük észrevételeinket és kértük az ahang.hu-t , hogy - legalábbis intézményünkkel kapcsolatban - ne terjesszenek valótlanságot és ne vezessenek félre jószándékú (feltehetően) fiatal embereket, mert az végül elkerülhetetlenül vissza fog hárulni rájuk. Az észrevételeink azóta sem jelentek meg, ami minden közösségi és nyilvános tájékoztatási alapelv egyértelmű megsértése, lényegében verbális vélemény-terrorizmust jelent. Tisztelt Levélírók! Bármilyen ügyet is képviselnek, ebben a formában és velünk szemben az sem jogszerűnek, sem tisztességesnek, sem jó szándékúnak nem tekinthető. Egyoldalú kommunikációjuk - a mi esetünkben - tájékozatlanságon alapul, önöket tudatosan félrevezették. Felhívjuk tisztelt figyelmüket, hogy a következményekért végül önöknek is viselni kell a felelősséget.

Intézményvezető úr () válaszolt ekkor: 2/29/24, 1:18 PM

Tisztelt Levélírók! A felelősségünk fenntartott iskolánk - érettségire épülő szakgimnázium és technikumunk - működésére, valamint a tanulóink oktatására terjed ki. Gyöngyösi Tamás iskolánk részállású nyugdíjas tanára. Tájékoztatjuk önöket, hogy a múlt évben Gyöngyösi tanár úr valamennyi nálunk tanuló tanítványa az aláírásával közös nyilatkozatban, egységesen állt ki a tanár úr mellett. Idézet a tanulók nyilatkozatából: "szeretnénk kifejezni vezető mozgás tanárunk, Gyöngyösi Tamás iránti megingathatatlan támogatásunkat az ellene folyó eljárás közepette", majd részletesen leírják Gyöngyösi tanár úr "oktatási szakértelmét és diákjai jólétével való törődését". Önök azt írják, hogy Gyöngyösi Tamás veszélyezteti iskolánk tanulóinak 'egészségét és biztonságát'. Ennek, mint önök is látják, semmi köze az igazsághoz, sőt, az ellenkezője az igaz, iskolánk tanulói ragaszkodnak Gyöngyösi Tamás tanárukhoz és nyilatkozatukban egységesen állnak ki mellette. Tisztelt Levélírók! Az a tény, hogy fenntartott iskolánkban Gyöngyösi Tamással kapcsolatban soha semmilyen szexuális zaklatással kapcsolatos vád - sem hivatalosan, sem háttér információként - nem merült fel, számunkra eddig is egyértelművé tette, hogy jogi értelemben semmilyen feladatunk és felelősségünk nincs az önök által képviselt, bírósági szakaszban lévő ügyben. Tanulóink tavalyi nyilatkozatával - melyről fenntartó szervezetként mi is utólag értesültünk - pedig az is egyértelművé vált, hogy morális felelősségünk sincsen ezzel kapcsolatban, tanulóinkat nem kell megvédeni Gyöngyösi Tamástól, ellenkezőleg, ragaszkodnak Gyöngyösi Tamás tanár úrhoz és kifejezetten tőle szeretnének tanulni. Tudomásunk van arról, hogy az ügyben a rendőrség, mint nyomozó hatóság másfél éves nyomozás után, bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást és valamennyi vádpont alól mentesítette Gyöngyösi tanár urat. Tudjuk azt is, hogy folyamatban van egy magánvádas bírósági eljárás, amiben önöknek jogi keretek között lehetőségük van az állításaik bizonyítására. Azonban ez az önök dolga és nem a mi ügyünk. Az ítélethozatalig mindenkit megillet az ártatlanság vélelme, folyamatban lévő bírósági eljárásban pedig nem lehet (előre) ítélkezni, mert az a végén a bíróság és nem az egyik vagy a másik fél dolga (a mi intézményünk ráadásul sem az egyik, sem a másik felet nem képviseli). Mint fent írtuk, fenntartott intézményünknek ill. vezetőinknek sem jogi, sem morális felelőssége nincs ebben az ügyben. Felelősségünk intézményünk működésére és tanulóink oktatására terjed ki, és tanulóinkat semmilyen veszély nem fenyegeti. Oktatási intézményünk azonban veszélyben van, mert a ránk nézve)valótlan állításokat tartalmazó nyilvános levelük sérti fenntartott intézményünk jóhírét és veszélyezteti alapvető érdekeit, azaz kifejezetten alkalmas lehet a károkozásra. Figyelmeztetnünk kell önöket, hogy a levélben megfogalmazott állításaik - a mi esetünkben - minden jogalap nélküli vádaskodást jelentenek, büntetőjogi értelemben rágalmazást és zaklatást (bűncselekményt) valósítanak meg, amihez nincs joguk. Mivel a feladatunk intézményünk védelme, valamennyi hozzánk érkező levelet feljelentés keretében kötelességünk továbbítani a rendőrségnek. Bírósági ügyükkel kapcsolatban pedig a magunk részéről meg fogjuk várni a bíróság jogerős döntését - akár tetszik ez önöknek, akár nem -, amiből kiderülhet, hogy lesz-e bármilyen feladatunk az ügyben. Tisztelettel, Csányi János SZFI Nonprofit Kft. ügyvezető/igazgató mint a Színház- és Filmművészeti Szakgimnázium és Technikum fenntartója U.i.: Választ kértek tőlünk, de a levelükre nem lehet közvetlenül válaszolni, mert az e-mail cím, amiről küldték, válasz üzenetre nem létezik; ami tovább erősíti a gyanút, hogy a levelük egyoldalú félretájékoztatás, azaz szándékos károkozás. Ugyanez történt az aláírásgyűjtés elindítására küldött válasz levelünkkel kapcsolatban is, amikor hivatalosan, írásban jeleztük észrevételeinket és kértük az ahang.hu-t , hogy - legalábbis intézményünkkel kapcsolatban - ne terjesszenek valótlanságot és ne vezessenek félre jószándékú (feltehetően) fiatal embereket, mert az végül elkerülhetetlenül vissza fog hárulni rájuk. Az észrevételeink azóta sem jelentek meg, ami minden közösségi és nyilvános tájékoztatási alapelv egyértelmű megsértése, lényegében verbális vélemény-terrorizmust jelent. Tisztelt Levélírók! Bármilyen ügyet is képviselnek, ebben a formában és velünk szemben az sem jogszerűnek, sem tisztességesnek, sem jó szándékúnak nem tekinthető. Egyoldalú kommunikációjuk - a mi esetünkben - tájékozatlanságon alapul, önöket tudatosan félrevezették. Felhívjuk tisztelt figyelmüket, hogy a következményekért végül önöknek is viselni kell a felelősséget.

Intézményvezető úr () válaszolt ekkor: 2/29/24, 1:17 PM

Tisztelt Levélírók! A felelősségünk fenntartott iskolánk - érettségire épülő szakgimnázium és technikumunk - működésére, valamint a tanulóink oktatására terjed ki. Gyöngyösi Tamás iskolánk részállású nyugdíjas tanára. Tájékoztatjuk önöket, hogy a múlt évben Gyöngyösi tanár úr valamennyi nálunk tanuló tanítványa az aláírásával közös nyilatkozatban, egységesen állt ki a tanár úr mellett. Idézet a tanulók nyilatkozatából: "szeretnénk kifejezni vezető mozgás tanárunk, Gyöngyösi Tamás iránti megingathatatlan támogatásunkat az ellene folyó eljárás közepette", majd részletesen leírják Gyöngyösi tanár úr "oktatási szakértelmét és diákjai jólétével való törődését". Önök azt írják, hogy Gyöngyösi Tamás veszélyezteti iskolánk tanulóinak 'egészségét és biztonságát'. Ennek, mint önök is látják, semmi köze az igazsághoz, sőt, az ellenkezője az igaz, iskolánk tanulói ragaszkodnak Gyöngyösi Tamás tanárukhoz és nyilatkozatukban egységesen állnak ki mellette. Tisztelt Levélírók! Az a tény, hogy fenntartott iskolánkban Gyöngyösi Tamással kapcsolatban soha semmilyen szexuális zaklatással kapcsolatos vád - sem hivatalosan, sem háttér információként - nem merült fel, számunkra eddig is egyértelművé tette, hogy jogi értelemben semmilyen feladatunk és felelősségünk nincs az önök által képviselt, bírósági szakaszban lévő ügyben. Tanulóink tavalyi nyilatkozatával - melyről fenntartó szervezetként mi is utólag értesültünk - pedig az is egyértelművé vált, hogy morális felelősségünk sincsen ezzel kapcsolatban, tanulóinkat nem kell megvédeni Gyöngyösi Tamástól, ellenkezőleg, ragaszkodnak Gyöngyösi Tamás tanár úrhoz és kifejezetten tőle szeretnének tanulni. Tudomásunk van arról, hogy az ügyben a rendőrség, mint nyomozó hatóság másfél éves nyomozás után, bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást és valamennyi vádpont alól mentesítette Gyöngyösi tanár urat. Tudjuk azt is, hogy folyamatban van egy magánvádas bírósági eljárás, amiben önöknek jogi keretek között lehetőségük van az állításaik bizonyítására. Azonban ez az önök dolga és nem a mi ügyünk. Az ítélethozatalig mindenkit megillet az ártatlanság vélelme, folyamatban lévő bírósági eljárásban pedig nem lehet (előre) ítélkezni, mert az a végén a bíróság és nem az egyik vagy a másik fél dolga (a mi intézményünk ráadásul sem az egyik, sem a másik felet nem képviseli). Mint fent írtuk, fenntartott intézményünknek ill. vezetőinknek sem jogi, sem morális felelőssége nincs ebben az ügyben. Felelősségünk intézményünk működésére és tanulóink oktatására terjed ki, és tanulóinkat semmilyen veszély nem fenyegeti. Oktatási intézményünk azonban veszélyben van, mert a ránk nézve)valótlan állításokat tartalmazó nyilvános levelük sérti fenntartott intézményünk jóhírét és veszélyezteti alapvető érdekeit, azaz kifejezetten alkalmas lehet a károkozásra. Figyelmeztetnünk kell önöket, hogy a levélben megfogalmazott állításaik - a mi esetünkben - minden jogalap nélküli vádaskodást jelentenek, büntetőjogi értelemben rágalmazást és zaklatást (bűncselekményt) valósítanak meg, amihez nincs joguk. Mivel a feladatunk intézményünk védelme, valamennyi hozzánk érkező levelet feljelentés keretében kötelességünk továbbítani a rendőrségnek. Bírósági ügyükkel kapcsolatban pedig a magunk részéről meg fogjuk várni a bíróság jogerős döntését - akár tetszik ez önöknek, akár nem -, amiből kiderülhet, hogy lesz-e bármilyen feladatunk az ügyben. Tisztelettel, Csányi János SZFI Nonprofit Kft. ügyvezető/igazgató mint a Színház- és Filmművészeti Szakgimnázium és Technikum fenntartója U.i.: Választ kértek tőlünk, de a levelükre nem lehet közvetlenül válaszolni, mert az e-mail cím, amiről küldték, válasz üzenetre nem létezik; ami tovább erősíti a gyanút, hogy a levelük egyoldalú félretájékoztatás, azaz szándékos károkozás. Ugyanez történt az aláírásgyűjtés elindítására küldött válasz levelünkkel kapcsolatban is, amikor hivatalosan, írásban jeleztük észrevételeinket és kértük az ahang.hu-t , hogy - legalábbis intézményünkkel kapcsolatban - ne terjesszenek valótlanságot és ne vezessenek félre jószándékú (feltehetően) fiatal embereket, mert az végül elkerülhetetlenül vissza fog hárulni rájuk. Az észrevételeink azóta sem jelentek meg, ami minden közösségi és nyilvános tájékoztatási alapelv egyértelmű megsértése, lényegében verbális vélemény-terrorizmust jelent. Tisztelt Levélírók! Bármilyen ügyet is képviselnek, ebben a formában és velünk szemben az sem jogszerűnek, sem tisztességesnek, sem jó szándékúnak nem tekinthető. Egyoldalú kommunikációjuk - a mi esetünkben - tájékozatlanságon alapul, önöket tudatosan félrevezették. Felhívjuk tisztelt figyelmüket, hogy a következményekért végül önöknek is viselni kell a felelősséget.

Intézményvezető úr () válaszolt ekkor: 3/1/24, 8:29 AM

Tisztelt Levélírók! A felelősségünk fenntartott iskolánk - érettségire épülő szakgimnázium és technikumunk - működésére, valamint a tanulóink oktatására terjed ki. Gyöngyösi Tamás iskolánk részállású nyugdíjas tanára. Önök tudják (hiszen Hunyadi Emőke fecebook oldalán tavaly már megírtam neki és Samy Kettingernek), hogy a múlt évben Gyöngyösi tanár úr valamennyi nálunk tanuló tanítványa az aláírásával közös nyilatkozatban, egységesen állt ki a tanár úr mellett. Idézet a tanulók nyilatkozatából: "szeretnénk kifejezni vezető mozgás tanárunk, Gyöngyösi Tamás iránti megingathatatlan támogatásunkat az ellene folyó eljárás közepette", majd részletesen leírják Gyöngyösi tanár úr "oktatási szakértelmét és diákjai jólétével való törődését". Önök a fenti bejegyzésben azt írják, hogy Gyöngyösi Tamás miatt iskolánk tanulói 'veszélyben' vannak. Ennek, mint önök is tudják, semmi köze az igazsághoz, sőt, az ellenkezője az igaz, iskolánk tanulói ragaszkodnak Gyöngyösi Tamás tanárukhoz és nyilatkozatukban egységesen állnak ki mellette. Tisztelt Bejegyzést Írók! Tisztelt Hunyadi Emőke! Az a tény, hogy fenntartott iskolánkban Gyöngyösi Tamással kapcsolatban soha semmilyen szexuális zaklatással kapcsolatos vád - sem hivatalosan, sem háttér információként - nem merült fel, számunkra eddig is egyértelművé tette, hogy jogi értelemben semmilyen feladatunk és felelősségünk nincs az önök által képviselt bírósági ügyben. Tanulóink tavalyi nyilatkozatával - melyről fenntartó szervezetként mi is utólag értesültünk - pedig az is egyértelművé vált, hogy morális felelősségünk sincsen ezzel kapcsolatban, tanulóinkat nem kell megvédeni Gyöngyösi Tamástól, ellenkezőleg, ragaszkodnak Gyöngyösi Tamás tanár úrhoz és kifejezetten tőle szeretnének tanulni. Tudomásunk van arról, hogy az ügyben a rendőrség, mint nyomozó hatóság másfél éves nyomozás után, bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást és valamennyi vádpont alól mentesítette Gyöngyösi Tamást. Tudjuk azt is, hogy folyamatban van egy magánvádas bírósági eljárás, melyet Hunyadi Emőke kezdeményezett és amiben önöknek jogi keretek között lehetőségük van az állításaik bizonyítására. Azonban ez az önök dolga, nem a mi ügyünk. Az ítélethozatalig mindenkit megillet az ártatlanság vélelme, különösen a nem egyértelmű esetekben (lásd rendőrségi nyomozás megszüntetése és a vádak alól mentesítés), folyamatban lévő bírósági eljárásban pedig nem lehet előre ítélkezni, mert az a végén a bíróság és nem az egyik vagy a másik fél dolga (a mi intézményünk ráadásul sem az egyik, sem a másik felet nem képviseli). Mint fent írtuk, fenntartott intézményünknek ill. vezetőinknek sem jogi, sem morális felelőssége nincs ebben az ügyben. Felelősségünk intézményünk működésére és tanulóink oktatására terjed ki, és tanulóinkat semmilyen veszély nem fenyegeti. Oktatási intézményünk azonban veszélyben van, mert a ránk nézve valótlan állításokat tartalmazó nyilvános bejegyzésük, a félrevezető aláírásgyűjtés, valamint a ránk zúdított automatikus elektronikus levelek sértik fenntartott intézményünk jóhírét és veszélyeztetik alapvető érdekeit, azaz kifejezetten alkalmasak lehetnek a károkozásra. Figyelmeztetnünk kell önöket, hogy a nyilvánosság előtt megfogalmazott állítások - a mi esetünkben - minden jogalap nélküli vádaskodást jelentenek, büntetőjogi értelemben rágalmazást és zaklatást (bűncselekményt) valósítanak meg, amihez nincs joguk. Mivel a feladatunk intézményünk és tanulóink védelme, valamennyi nyilvános ill. hozzánk érkező ilyen levelet feljelentés keretében kötelességünk továbbítani a rendőrségnek. Bírósági ügyükkel kapcsolatban pedig a magunk részéről meg fogjuk várni, mert nekünk meg kell várnunk a bíróság jogerős döntését - akár tetszik ez önöknek, akár nem -, amiből kiderülhet, hogy lesz-e bármilyen feladatunk még ebben az ügyben. Tisztelettel, Csányi János SZFI Nonprofit Kft. ügyvezető/igazgató mint a Színház- és Filmművészeti Szakgimnázium és Technikum fenntartója U.i.: Automatikusan küldött leveleikben választ kérnek tőlünk, de a levelükre nem lehet közvetlenül válaszolni, mert az e-mail cím, amiről küldték, válasz üzenetre nem létezik; ami tovább erősíti a gyanút, hogy a levelük tudatos félretájékoztatás, szándékos károkozás. Ugyanez történt az aláírásgyűjtésük elindítására küldött válasz levelünkkel kapcsolatban is, amikor hivatalosan, írásban jeleztük helyreigazító észrevételeinket és kértük az ahang.hu-t , hogy - legalábbis intézményünkkel kapcsolatban - ne terjesszenek valótlanságot és ne vezessenek félre jószándékú (feltehetően) fiatal embereket, mert az végül elkerülhetetlenül vissza fog hárulni rájuk. Az észrevételeink azóta sem jelentek meg az ahang.hu oldalon, ami minden közösségi és nyilvános tájékoztatási alapelv egyértelmű megsértése, a "tiszta" és tisztességes eljárás teljes hiánya, lényegében verbális vélemény-terrorizmus. Meg kell jegyeznünk, hogy így nem az áldozatok, hanem az agresszorok viselkednek. Tisztelt Levélírók! Bármilyen ügyet is képviselnek, ebben a formában és velünk szemben az sem jogszerűnek, sem tisztességesnek, sem jó szándékúnak nem tekinthető. Egyoldalú nyilvános kommunikációjuk és erőszakos verbális támadásaik - a mi esetünkben - félretájékoztatáson, a bevont fiatalok megtévesztésén alapulnak; akiket önök - akik valamennyi releváns információval rendelkeznek - tudatosan félrevezetnek. Súlyos dolog. Felhívjuk a figyelmet, hogy a következményekért végül viselni kell a felelősséget, a bírósági ügyük végeredményétől függetlenül is, mert mi - ahogy írtuk - nem vagyunk sem jogi, sem társadalmi és erkölcsi értelemben az önök bírósági ügyének résztvevői.

Intézményvezető úr () válaszolt ekkor: 3/1/24, 8:28 AM

Tisztelt Levélírók! A felelősségünk fenntartott iskolánk - érettségire épülő szakgimnázium és technikumunk - működésére, valamint a tanulóink oktatására terjed ki. Gyöngyösi Tamás iskolánk részállású nyugdíjas tanára. Önök tudják (hiszen Hunyadi Emőke fecebook oldalán tavaly már megírtam neki és Samy Kettingernek), hogy a múlt évben Gyöngyösi tanár úr valamennyi nálunk tanuló tanítványa az aláírásával közös nyilatkozatban, egységesen állt ki a tanár úr mellett. Idézet a tanulók nyilatkozatából: "szeretnénk kifejezni vezető mozgás tanárunk, Gyöngyösi Tamás iránti megingathatatlan támogatásunkat az ellene folyó eljárás közepette", majd részletesen leírják Gyöngyösi tanár úr "oktatási szakértelmét és diákjai jólétével való törődését". Önök a fenti bejegyzésben azt írják, hogy Gyöngyösi Tamás miatt iskolánk tanulói 'veszélyben' vannak. Ennek, mint önök is tudják, semmi köze az igazsághoz, sőt, az ellenkezője az igaz, iskolánk tanulói ragaszkodnak Gyöngyösi Tamás tanárukhoz és nyilatkozatukban egységesen állnak ki mellette. Tisztelt Bejegyzést Írók! Tisztelt Hunyadi Emőke! Az a tény, hogy fenntartott iskolánkban Gyöngyösi Tamással kapcsolatban soha semmilyen szexuális zaklatással kapcsolatos vád - sem hivatalosan, sem háttér információként - nem merült fel, számunkra eddig is egyértelművé tette, hogy jogi értelemben semmilyen feladatunk és felelősségünk nincs az önök által képviselt bírósági ügyben. Tanulóink tavalyi nyilatkozatával - melyről fenntartó szervezetként mi is utólag értesültünk - pedig az is egyértelművé vált, hogy morális felelősségünk sincsen ezzel kapcsolatban, tanulóinkat nem kell megvédeni Gyöngyösi Tamástól, ellenkezőleg, ragaszkodnak Gyöngyösi Tamás tanár úrhoz és kifejezetten tőle szeretnének tanulni. Tudomásunk van arról, hogy az ügyben a rendőrség, mint nyomozó hatóság másfél éves nyomozás után, bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást és valamennyi vádpont alól mentesítette Gyöngyösi Tamást. Tudjuk azt is, hogy folyamatban van egy magánvádas bírósági eljárás, melyet Hunyadi Emőke kezdeményezett és amiben önöknek jogi keretek között lehetőségük van az állításaik bizonyítására. Azonban ez az önök dolga, nem a mi ügyünk. Az ítélethozatalig mindenkit megillet az ártatlanság vélelme, különösen a nem egyértelmű esetekben (lásd rendőrségi nyomozás megszüntetése és a vádak alól mentesítés), folyamatban lévő bírósági eljárásban pedig nem lehet előre ítélkezni, mert az a végén a bíróság és nem az egyik vagy a másik fél dolga (a mi intézményünk ráadásul sem az egyik, sem a másik felet nem képviseli). Mint fent írtuk, fenntartott intézményünknek ill. vezetőinknek sem jogi, sem morális felelőssége nincs ebben az ügyben. Felelősségünk intézményünk működésére és tanulóink oktatására terjed ki, és tanulóinkat semmilyen veszély nem fenyegeti. Oktatási intézményünk azonban veszélyben van, mert a ránk nézve valótlan állításokat tartalmazó nyilvános bejegyzésük, a félrevezető aláírásgyűjtés, valamint a ránk zúdított automatikus elektronikus levelek sértik fenntartott intézményünk jóhírét és veszélyeztetik alapvető érdekeit, azaz kifejezetten alkalmasak lehetnek a károkozásra. Figyelmeztetnünk kell önöket, hogy a nyilvánosság előtt megfogalmazott állítások - a mi esetünkben - minden jogalap nélküli vádaskodást jelentenek, büntetőjogi értelemben rágalmazást és zaklatást (bűncselekményt) valósítanak meg, amihez nincs joguk. Mivel a feladatunk intézményünk és tanulóink védelme, valamennyi nyilvános ill. hozzánk érkező ilyen levelet feljelentés keretében kötelességünk továbbítani a rendőrségnek. Bírósági ügyükkel kapcsolatban pedig a magunk részéről meg fogjuk várni, mert nekünk meg kell várnunk a bíróság jogerős döntését - akár tetszik ez önöknek, akár nem -, amiből kiderülhet, hogy lesz-e bármilyen feladatunk még ebben az ügyben. Tisztelettel, Csányi János SZFI Nonprofit Kft. ügyvezető/igazgató mint a Színház- és Filmművészeti Szakgimnázium és Technikum fenntartója U.i.: Automatikusan küldött leveleikben választ kérnek tőlünk, de a levelükre nem lehet közvetlenül válaszolni, mert az e-mail cím, amiről küldték, válasz üzenetre nem létezik; ami tovább erősíti a gyanút, hogy a levelük tudatos félretájékoztatás, szándékos károkozás. Ugyanez történt az aláírásgyűjtésük elindítására küldött válasz levelünkkel kapcsolatban is, amikor hivatalosan, írásban jeleztük helyreigazító észrevételeinket és kértük az ahang.hu-t , hogy - legalábbis intézményünkkel kapcsolatban - ne terjesszenek valótlanságot és ne vezessenek félre jószándékú (feltehetően) fiatal embereket, mert az végül elkerülhetetlenül vissza fog hárulni rájuk. Az észrevételeink azóta sem jelentek meg az ahang.hu oldalon, ami minden közösségi és nyilvános tájékoztatási alapelv egyértelmű megsértése, a "tiszta" és tisztességes eljárás teljes hiánya, lényegében verbális vélemény-terrorizmus. Meg kell jegyeznünk, hogy így nem az áldozatok, hanem az agresszorok viselkednek. Tisztelt Levélírók! Bármilyen ügyet is képviselnek, ebben a formában és velünk szemben az sem jogszerűnek, sem tisztességesnek, sem jó szándékúnak nem tekinthető. Egyoldalú nyilvános kommunikációjuk és erőszakos verbális támadásaik - a mi esetünkben - félretájékoztatáson, a bevont fiatalok megtévesztésén alapulnak; akiket önök - akik valamennyi releváns információval rendelkeznek - tudatosan félrevezetnek. Súlyos dolog. Felhívjuk a figyelmet, hogy a következményekért végül viselni kell a felelősséget, a bírósági ügyük végeredményétől függetlenül is, mert mi - ahogy írtuk - nem vagyunk sem jogi, sem társadalmi és erkölcsi értelemben az önök bírósági ügyének résztvevői.

Intézményvezető úr () válaszolt ekkor: 3/1/24, 8:28 AM

Tisztelt Levélírók! A felelősségünk fenntartott iskolánk - érettségire épülő szakgimnázium és technikumunk - működésére, valamint a tanulóink oktatására terjed ki. Gyöngyösi Tamás iskolánk részállású nyugdíjas tanára. Önök tudják (hiszen Hunyadi Emőke fecebook oldalán tavaly már megírtam neki és Samy Kettingernek), hogy a múlt évben Gyöngyösi tanár úr valamennyi nálunk tanuló tanítványa az aláírásával közös nyilatkozatban, egységesen állt ki a tanár úr mellett. Idézet a tanulók nyilatkozatából: "szeretnénk kifejezni vezető mozgás tanárunk, Gyöngyösi Tamás iránti megingathatatlan támogatásunkat az ellene folyó eljárás közepette", majd részletesen leírják Gyöngyösi tanár úr "oktatási szakértelmét és diákjai jólétével való törődését". Önök a fenti bejegyzésben azt írják, hogy Gyöngyösi Tamás miatt iskolánk tanulói 'veszélyben' vannak. Ennek, mint önök is tudják, semmi köze az igazsághoz, sőt, az ellenkezője az igaz, iskolánk tanulói ragaszkodnak Gyöngyösi Tamás tanárukhoz és nyilatkozatukban egységesen állnak ki mellette. Tisztelt Bejegyzést Írók! Tisztelt Hunyadi Emőke! Az a tény, hogy fenntartott iskolánkban Gyöngyösi Tamással kapcsolatban soha semmilyen szexuális zaklatással kapcsolatos vád - sem hivatalosan, sem háttér információként - nem merült fel, számunkra eddig is egyértelművé tette, hogy jogi értelemben semmilyen feladatunk és felelősségünk nincs az önök által képviselt bírósági ügyben. Tanulóink tavalyi nyilatkozatával - melyről fenntartó szervezetként mi is utólag értesültünk - pedig az is egyértelművé vált, hogy morális felelősségünk sincsen ezzel kapcsolatban, tanulóinkat nem kell megvédeni Gyöngyösi Tamástól, ellenkezőleg, ragaszkodnak Gyöngyösi Tamás tanár úrhoz és kifejezetten tőle szeretnének tanulni. Tudomásunk van arról, hogy az ügyben a rendőrség, mint nyomozó hatóság másfél éves nyomozás után, bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást és valamennyi vádpont alól mentesítette Gyöngyösi Tamást. Tudjuk azt is, hogy folyamatban van egy magánvádas bírósági eljárás, melyet Hunyadi Emőke kezdeményezett és amiben önöknek jogi keretek között lehetőségük van az állításaik bizonyítására. Azonban ez az önök dolga, nem a mi ügyünk. Az ítélethozatalig mindenkit megillet az ártatlanság vélelme, különösen a nem egyértelmű esetekben (lásd rendőrségi nyomozás megszüntetése és a vádak alól mentesítés), folyamatban lévő bírósági eljárásban pedig nem lehet előre ítélkezni, mert az a végén a bíróság és nem az egyik vagy a másik fél dolga (a mi intézményünk ráadásul sem az egyik, sem a másik felet nem képviseli). Mint fent írtuk, fenntartott intézményünknek ill. vezetőinknek sem jogi, sem morális felelőssége nincs ebben az ügyben. Felelősségünk intézményünk működésére és tanulóink oktatására terjed ki, és tanulóinkat semmilyen veszély nem fenyegeti. Oktatási intézményünk azonban veszélyben van, mert a ránk nézve valótlan állításokat tartalmazó nyilvános bejegyzésük, a félrevezető aláírásgyűjtés, valamint a ránk zúdított automatikus elektronikus levelek sértik fenntartott intézményünk jóhírét és veszélyeztetik alapvető érdekeit, azaz kifejezetten alkalmasak lehetnek a károkozásra. Figyelmeztetnünk kell önöket, hogy a nyilvánosság előtt megfogalmazott állítások - a mi esetünkben - minden jogalap nélküli vádaskodást jelentenek, büntetőjogi értelemben rágalmazást és zaklatást (bűncselekményt) valósítanak meg, amihez nincs joguk. Mivel a feladatunk intézményünk és tanulóink védelme, valamennyi nyilvános ill. hozzánk érkező ilyen levelet feljelentés keretében kötelességünk továbbítani a rendőrségnek. Bírósági ügyükkel kapcsolatban pedig a magunk részéről meg fogjuk várni, mert nekünk meg kell várnunk a bíróság jogerős döntését - akár tetszik ez önöknek, akár nem -, amiből kiderülhet, hogy lesz-e bármilyen feladatunk még ebben az ügyben. Tisztelettel, Csányi János SZFI Nonprofit Kft. ügyvezető/igazgató mint a Színház- és Filmművészeti Szakgimnázium és Technikum fenntartója U.i.: Automatikusan küldött leveleikben választ kérnek tőlünk, de a levelükre nem lehet közvetlenül válaszolni, mert az e-mail cím, amiről küldték, válasz üzenetre nem létezik; ami tovább erősíti a gyanút, hogy a levelük tudatos félretájékoztatás, szándékos károkozás. Ugyanez történt az aláírásgyűjtésük elindítására küldött válasz levelünkkel kapcsolatban is, amikor hivatalosan, írásban jeleztük helyreigazító észrevételeinket és kértük az ahang.hu-t , hogy - legalábbis intézményünkkel kapcsolatban - ne terjesszenek valótlanságot és ne vezessenek félre jószándékú (feltehetően) fiatal embereket, mert az végül elkerülhetetlenül vissza fog hárulni rájuk. Az észrevételeink azóta sem jelentek meg az ahang.hu oldalon, ami minden közösségi és nyilvános tájékoztatási alapelv egyértelmű megsértése, a "tiszta" és tisztességes eljárás teljes hiánya, lényegében verbális vélemény-terrorizmus. Meg kell jegyeznünk, hogy így nem az áldozatok, hanem az agresszorok viselkednek. Tisztelt Levélírók! Bármilyen ügyet is képviselnek, ebben a formában és velünk szemben az sem jogszerűnek, sem tisztességesnek, sem jó szándékúnak nem tekinthető. Egyoldalú nyilvános kommunikációjuk és erőszakos verbális támadásaik - a mi esetünkben - félretájékoztatáson, a bevont fiatalok megtévesztésén alapulnak; akiket önök - akik valamennyi releváns információval rendelkeznek - tudatosan félrevezetnek. Súlyos dolog. Felhívjuk a figyelmet, hogy a következményekért végül viselni kell a felelősséget, a bírósági ügyük végeredményétől függetlenül is, mert mi - ahogy írtuk - nem vagyunk sem jogi, sem társadalmi és erkölcsi értelemben az önök bírósági ügyének résztvevői.

Intézményvezető úr () válaszolt ekkor: 3/1/24, 10:01 AM

Tisztelt Levélírók! A felelősségünk fenntartott iskolánk - érettségire épülő szakgimnázium és technikumunk - működésére, valamint a tanulóink oktatására terjed ki. Gyöngyösi Tamás iskolánk részállású nyugdíjas tanára. Önök tudják (hiszen Hunyadi Emőke fecebook oldalán tavaly már megírtam neki és Samy Kettingernek), hogy a múlt évben Gyöngyösi tanár úr valamennyi nálunk tanuló tanítványa az aláírásával közös nyilatkozatban, egységesen állt ki a tanár úr mellett. Idézet a tanulók nyilatkozatából: "szeretnénk kifejezni vezető mozgás tanárunk, Gyöngyösi Tamás iránti megingathatatlan támogatásunkat az ellene folyó eljárás közepette", majd részletesen leírják Gyöngyösi tanár úr "oktatási szakértelmét és diákjai jólétével való törődését". Önök a fenti bejegyzésben azt írják, hogy Gyöngyösi Tamás miatt iskolánk tanulói 'veszélyben' vannak. Ennek, mint önök is tudják, semmi köze az igazsághoz, sőt, az ellenkezője az igaz, iskolánk tanulói ragaszkodnak Gyöngyösi Tamás tanárukhoz és nyilatkozatukban egységesen állnak ki mellette. Tisztelt Levélírók! Az a tény, hogy fenntartott iskolánkban Gyöngyösi Tamással kapcsolatban soha semmilyen szexuális zaklatással kapcsolatos vád - sem hivatalosan, sem háttér információként - nem merült fel, számunkra eddig is egyértelművé tette, hogy jogi értelemben semmilyen feladatunk és felelősségünk nincs az önök által képviselt bírósági ügyben. Tanulóink tavalyi nyilatkozatával - melyről fenntartó szervezetként mi is utólag értesültünk - pedig az is egyértelművé vált, hogy morális felelősségünk sincsen ezzel kapcsolatban, tanulóinkat nem kell megvédeni Gyöngyösi Tamástól, ellenkezőleg, ragaszkodnak Gyöngyösi Tamás tanár úrhoz és kifejezetten tőle szeretnének tanulni. Tudomásunk van arról, hogy az ügyben a rendőrség, mint nyomozó hatóság másfél éves nyomozás után, bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást és valamennyi vádpont alól mentesítette Gyöngyösi Tamást. Tudjuk azt is, hogy folyamatban van egy magánvádas bírósági eljárás, melyet Hunyadi Emőke kezdeményezett és amiben önöknek jogi keretek között lehetőségük van az állításaik bizonyítására. Azonban ez az önök dolga, nem a mi ügyünk. Az ítélethozatalig mindenkit megillet az ártatlanság vélelme, különösen a nem egyértelmű esetekben (lásd rendőrségi nyomozás megszüntetése és a vádak alól mentesítés), folyamatban lévő bírósági eljárásban pedig nem lehet előre ítélkezni, mert az a végén a bíróság és nem az egyik vagy a másik fél dolga (a mi intézményünk ráadásul sem az egyik, sem a másik felet nem képviseli). Mint fent írtuk, fenntartott intézményünknek ill. vezetőinknek sem jogi, sem morális felelőssége nincs ebben az ügyben. Felelősségünk intézményünk működésére és tanulóink oktatására terjed ki, és tanulóinkat semmilyen veszély nem fenyegeti. Oktatási intézményünk azonban veszélyben van, mert a ránk nézve valótlan állításokat tartalmazó nyilvános bejegyzésük, a félrevezető aláírásgyűjtés, valamint a ránk zúdított automatikus elektronikus levelek sértik fenntartott intézményünk jóhírét és veszélyeztetik alapvető érdekeit, azaz kifejezetten alkalmasak lehetnek a károkozásra. Figyelmeztetnünk kell önöket, hogy a nyilvánosság előtt megfogalmazott állítások - a mi esetünkben - minden jogalap nélküli vádaskodást jelentenek, büntetőjogi értelemben rágalmazást és zaklatást (bűncselekményt) valósítanak meg, amihez nincs joguk. Mivel a feladatunk intézményünk és tanulóink védelme, valamennyi nyilvános ill. hozzánk érkező ilyen levelet feljelentés keretében kötelességünk továbbítani a rendőrségnek. Bírósági ügyükkel kapcsolatban pedig a magunk részéről meg fogjuk várni, mert nekünk meg kell várnunk a bíróság jogerős döntését - akár tetszik ez önöknek, akár nem -, amiből kiderülhet, hogy lesz-e bármilyen feladatunk még ebben az ügyben. Tisztelettel, Csányi János SZFI Nonprofit Kft. ügyvezető/igazgató mint a Színház- és Filmművészeti Szakgimnázium és Technikum fenntartója U.i.: Automatikusan küldött leveleikben választ kérnek tőlünk, de a levelükre nem lehet közvetlenül válaszolni, mert az e-mail cím, amiről küldték, válasz üzenetre nem létezik; ami tovább erősíti a gyanút, hogy a levelük tudatos félretájékoztatás, szándékos károkozás. Ugyanez történt az aláírásgyűjtésük elindítására küldött válasz levelünkkel kapcsolatban is, amikor hivatalosan, írásban jeleztük helyreigazító észrevételeinket és kértük az ahang.hu-t , hogy - legalábbis intézményünkkel kapcsolatban - ne terjesszenek valótlanságot és ne vezessenek félre jószándékú (feltehetően) fiatal embereket, mert az végül elkerülhetetlenül vissza fog hárulni rájuk. Az észrevételeink azóta sem jelentek meg az ahang.hu oldalon, ami minden közösségi és nyilvános tájékoztatási alapelv egyértelmű megsértése, a "tiszta" és tisztességes eljárás teljes hiánya, lényegében verbális vélemény-terrorizmus. Meg kell jegyeznünk, hogy így nem az áldozatok, hanem az agresszorok viselkednek. Tisztelt Levélírók! Bármilyen ügyet is képviselnek, ebben a formában és velünk szemben az sem jogszerűnek, sem tisztességesnek, sem jó szándékúnak nem tekinthető. Egyoldalú nyilvános kommunikációjuk és erőszakos verbális támadásaik - a mi esetünkben - félretájékoztatáson, a bevont fiatalok megtévesztésén alapulnak; akiket önök - akik valamennyi releváns információval rendelkeznek - tudatosan félrevezetnek. Súlyos dolog. Felhívjuk a figyelmet, hogy a következményekért végül viselni kell a felelősséget, a bírósági ügyük végeredményétől függetlenül is, mert mi - ahogy írtuk - nem vagyunk sem jogi, sem társadalmi és erkölcsi értelemben az önök bírósági ügyének résztvevői.

Intézményvezető úr () válaszolt ekkor: 3/1/24, 4:49 PM

Tisztelt Levélírók! A felelősségünk fenntartott iskolánk - érettségire épülő szakgimnázium és technikumunk - működésére, valamint a tanulóink oktatására terjed ki. Gyöngyösi Tamás iskolánk részállású nyugdíjas tanára. Önök tudják (hiszen Hunyadi Emőke fecebook oldalán tavaly már megírtam neki és Samy Kettingernek), hogy a múlt évben Gyöngyösi tanár úr valamennyi nálunk tanuló tanítványa az aláírásával közös nyilatkozatban, egységesen állt ki a tanár úr mellett. Idézet a tanulók nyilatkozatából: "szeretnénk kifejezni vezető mozgás tanárunk, Gyöngyösi Tamás iránti megingathatatlan támogatásunkat az ellene folyó eljárás közepette", majd részletesen leírják Gyöngyösi tanár úr "oktatási szakértelmét és diákjai jólétével való törődését". Önök a fenti bejegyzésben azt írják, hogy Gyöngyösi Tamás miatt iskolánk tanulói 'veszélyben' vannak. Ennek, mint önök is tudják, semmi köze az igazsághoz, sőt, az ellenkezője az igaz, iskolánk tanulói ragaszkodnak Gyöngyösi Tamás tanárukhoz és nyilatkozatukban egységesen állnak ki mellette. Tisztelt Levélírók! Az a tény, hogy fenntartott iskolánkban Gyöngyösi Tamással kapcsolatban soha semmilyen szexuális zaklatással kapcsolatos vád - sem hivatalosan, sem háttér információként - nem merült fel, számunkra eddig is egyértelművé tette, hogy jogi értelemben semmilyen feladatunk és felelősségünk nincs az önök által képviselt bírósági ügyben. Tanulóink tavalyi nyilatkozatával - melyről fenntartó szervezetként mi is utólag értesültünk - pedig az is egyértelművé vált, hogy morális felelősségünk sincsen ezzel kapcsolatban, tanulóinkat nem kell megvédeni Gyöngyösi Tamástól, ellenkezőleg, ragaszkodnak Gyöngyösi Tamás tanár úrhoz és kifejezetten tőle szeretnének tanulni. Tudomásunk van arról, hogy az ügyben a rendőrség, mint nyomozó hatóság másfél éves nyomozás után, bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást és valamennyi vádpont alól mentesítette Gyöngyösi Tamást. Tudjuk azt is, hogy folyamatban van egy magánvádas bírósági eljárás, melyet Hunyadi Emőke kezdeményezett és amiben önöknek jogi keretek között lehetőségük van az állításaik bizonyítására. Azonban ez az önök dolga, nem a mi ügyünk. Az ítélethozatalig mindenkit megillet az ártatlanság vélelme, különösen a nem egyértelmű esetekben (lásd rendőrségi nyomozás megszüntetése és a vádak alól mentesítés), folyamatban lévő bírósági eljárásban pedig nem lehet előre ítélkezni, mert az a végén a bíróság és nem az egyik vagy a másik fél dolga (a mi intézményünk ráadásul sem az egyik, sem a másik felet nem képviseli). Mint fent írtuk, fenntartott intézményünknek ill. vezetőinknek sem jogi, sem morális felelőssége nincs ebben az ügyben. Felelősségünk intézményünk működésére és tanulóink oktatására terjed ki, és tanulóinkat semmilyen veszély nem fenyegeti. Oktatási intézményünk azonban veszélyben van, mert a ránk nézve valótlan állításokat tartalmazó nyilvános bejegyzésük, a félrevezető aláírásgyűjtés, valamint a ránk zúdított automatikus elektronikus levelek sértik fenntartott intézményünk jóhírét és veszélyeztetik alapvető érdekeit, azaz kifejezetten alkalmasak lehetnek a károkozásra. Figyelmeztetnünk kell önöket, hogy a nyilvánosság előtt megfogalmazott állítások - a mi esetünkben - minden jogalap nélküli vádaskodást jelentenek, büntetőjogi értelemben rágalmazást és zaklatást (bűncselekményt) valósítanak meg, amihez nincs joguk. Mivel a feladatunk intézményünk és tanulóink védelme, valamennyi nyilvános ill. hozzánk érkező ilyen levelet feljelentés keretében kötelességünk továbbítani a rendőrségnek. Bírósági ügyükkel kapcsolatban pedig a magunk részéről meg fogjuk várni, mert nekünk meg kell várnunk a bíróság jogerős döntését - akár tetszik ez önöknek, akár nem -, amiből kiderülhet, hogy lesz-e bármilyen feladatunk még ebben az ügyben. Tisztelettel, Csányi János SZFI Nonprofit Kft. ügyvezető/igazgató mint a Színház- és Filmművészeti Szakgimnázium és Technikum fenntartója U.i.: Automatikusan küldött leveleikben választ kérnek tőlünk, de a levelükre nem lehet közvetlenül válaszolni, mert az e-mail cím, amiről küldték, válasz üzenetre nem létezik; ami tovább erősíti a gyanút, hogy a levelük tudatos félretájékoztatás, szándékos károkozás. Ugyanez történt az aláírásgyűjtésük elindítására küldött válasz levelünkkel kapcsolatban is, amikor hivatalosan, írásban jeleztük helyreigazító észrevételeinket és kértük az ahang.hu-t , hogy - legalábbis intézményünkkel kapcsolatban - ne terjesszenek valótlanságot és ne vezessenek félre jószándékú (feltehetően) fiatal embereket, mert az végül elkerülhetetlenül vissza fog hárulni rájuk. Az észrevételeink azóta sem jelentek meg az ahang.hu oldalon, ami minden közösségi és nyilvános tájékoztatási alapelv egyértelmű megsértése, a "tiszta" és tisztességes eljárás teljes hiánya, lényegében verbális vélemény-terrorizmus. Meg kell jegyeznünk, hogy így nem az áldozatok, hanem az agresszorok viselkednek. Tisztelt Levélírók! Bármilyen ügyet is képviselnek, ebben a formában és velünk szemben az sem jogszerűnek, sem tisztességesnek, sem jó szándékúnak nem tekinthető. Egyoldalú nyilvános kommunikációjuk és erőszakos verbális támadásaik - a mi esetünkben - félretájékoztatáson, a bevont fiatalok megtévesztésén alapulnak; akiket önök - akik valamennyi releváns információval rendelkeznek - tudatosan félrevezetnek. Súlyos dolog. Felhívjuk a figyelmet, hogy a következményekért végül viselni kell a felelősséget, a bírósági ügyük végeredményétől függetlenül is, mert mi - ahogy írtuk - nem vagyunk sem jogi, sem társadalmi és erkölcsi értelemben az önök bírósági ügyének résztvevői.

Intézményvezető úr () válaszolt ekkor: 3/5/24, 11:20 AM

Tisztelt Levélírók! A felelősségünk fenntartott iskolánk - érettségire épülő szakgimnázium és technikumunk - működésére, valamint a tanulóink oktatására terjed ki. Gyöngyösi Tamás iskolánk részállású nyugdíjas tanára. Önök tudják (hiszen Hunyadi Emőke fecebook oldalán tavaly már megírtam neki és Samy Kettingernek), hogy a múlt évben Gyöngyösi tanár úr valamennyi nálunk tanuló tanítványa az aláírásával közös nyilatkozatban, egységesen állt ki a tanár úr mellett. Idézet a tanulók nyilatkozatából: "szeretnénk kifejezni vezető mozgás tanárunk, Gyöngyösi Tamás iránti megingathatatlan támogatásunkat az ellene folyó eljárás közepette", majd részletesen leírják Gyöngyösi tanár úr "oktatási szakértelmét és diákjai jólétével való törődését". Önök a fenti bejegyzésben azt írják, hogy Gyöngyösi Tamás miatt iskolánk tanulói 'veszélyben' vannak. Ennek, mint önök is tudják, semmi köze az igazsághoz, sőt, az ellenkezője az igaz, iskolánk tanulói ragaszkodnak Gyöngyösi Tamás tanárukhoz és nyilatkozatukban egységesen állnak ki mellette. Tisztelt Bejegyzést Írók! Tisztelt Hunyadi Emőke! Az a tény, hogy fenntartott iskolánkban Gyöngyösi Tamással kapcsolatban soha semmilyen szexuális zaklatással kapcsolatos vád - sem hivatalosan, sem háttér információként - nem merült fel, számunkra eddig is egyértelművé tette, hogy jogi értelemben semmilyen feladatunk és felelősségünk nincs az önök által képviselt bírósági ügyben. Tanulóink tavalyi nyilatkozatával - melyről fenntartó szervezetként mi is utólag értesültünk - pedig az is egyértelművé vált, hogy morális felelősségünk sincsen ezzel kapcsolatban, tanulóinkat nem kell megvédeni Gyöngyösi Tamástól, ellenkezőleg, ragaszkodnak Gyöngyösi Tamás tanár úrhoz és kifejezetten tőle szeretnének tanulni. Tudomásunk van arról, hogy az ügyben a rendőrség, mint nyomozó hatóság másfél éves nyomozás után, bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást és valamennyi vádpont alól mentesítette Gyöngyösi Tamást. Tudjuk azt is, hogy folyamatban van egy magánvádas bírósági eljárás, melyet Hunyadi Emőke kezdeményezett és amiben önöknek jogi keretek között lehetőségük van az állításaik bizonyítására. Azonban ez az önök dolga, nem a mi ügyünk. Az ítélethozatalig mindenkit megillet az ártatlanság vélelme, különösen a nem egyértelmű esetekben (lásd rendőrségi nyomozás megszüntetése és a vádak alól mentesítés), folyamatban lévő bírósági eljárásban pedig nem lehet előre ítélkezni, mert az a végén a bíróság és nem az egyik vagy a másik fél dolga (a mi intézményünk ráadásul sem az egyik, sem a másik felet nem képviseli). Mint fent írtuk, fenntartott intézményünknek ill. vezetőinknek sem jogi, sem morális felelőssége nincs ebben az ügyben. Felelősségünk intézményünk működésére és tanulóink oktatására terjed ki, és tanulóinkat semmilyen veszély nem fenyegeti. Oktatási intézményünk azonban veszélyben van, mert a ránk nézve valótlan állításokat tartalmazó nyilvános bejegyzésük, a félrevezető aláírásgyűjtés, valamint a ránk zúdított automatikus elektronikus levelek sértik fenntartott intézményünk jóhírét és veszélyeztetik alapvető érdekeit, azaz kifejezetten alkalmasak lehetnek a károkozásra. Figyelmeztetnünk kell önöket, hogy a nyilvánosság előtt megfogalmazott állítások - a mi esetünkben - minden jogalap nélküli vádaskodást jelentenek, büntetőjogi értelemben rágalmazást és zaklatást (bűncselekményt) valósítanak meg, amihez nincs joguk. Mivel a feladatunk intézményünk és tanulóink védelme, valamennyi nyilvános ill. hozzánk érkező ilyen levelet feljelentés keretében kötelességünk továbbítani a rendőrségnek. Bírósági ügyükkel kapcsolatban pedig a magunk részéről meg fogjuk várni, mert nekünk meg kell várnunk a bíróság jogerős döntését - akár tetszik ez önöknek, akár nem -, amiből kiderülhet, hogy lesz-e bármilyen feladatunk még ebben az ügyben. Tisztelettel, Csányi János SZFI Nonprofit Kft. ügyvezető/igazgató mint a Színház- és Filmművészeti Szakgimnázium és Technikum fenntartója U.i.: Automatikusan küldött leveleikben választ kérnek tőlünk, de a levelükre nem lehet közvetlenül válaszolni, mert az e-mail cím, amiről küldték, válasz üzenetre nem létezik; ami tovább erősíti a gyanút, hogy a levelük tudatos félretájékoztatás, szándékos károkozás. Ugyanez történt az aláírásgyűjtésük elindítására küldött válasz levelünkkel kapcsolatban is, amikor hivatalosan, írásban jeleztük helyreigazító észrevételeinket és kértük az ahang.hu-t , hogy - legalábbis intézményünkkel kapcsolatban - ne terjesszenek valótlanságot és ne vezessenek félre jószándékú (feltehetően) fiatal embereket, mert az végül elkerülhetetlenül vissza fog hárulni rájuk. Az észrevételeink azóta sem jelentek meg az ahang.hu oldalon, ami minden közösségi és nyilvános tájékoztatási alapelv egyértelmű megsértése, a "tiszta" és tisztességes eljárás teljes hiánya, lényegében verbális vélemény-terrorizmus. Meg kell jegyeznünk, hogy így nem az áldozatok, hanem az agresszorok viselkednek. Tisztelt Levélírók! Bármilyen ügyet is képviselnek, ebben a formában és velünk szemben az sem jogszerűnek, sem tisztességesnek, sem jó szándékúnak nem tekinthető. Egyoldalú nyilvános kommunikációjuk és erőszakos verbális támadásaik - a mi esetünkben - félretájékoztatáson, a bevont fiatalok megtévesztésén alapulnak; akiket önök - akik valamennyi releváns információval rendelkeznek - tudatosan félrevezetnek. Súlyos dolog. Felhívjuk a figyelmet, hogy a következményekért végül viselni kell a felelősséget, a bírósági ügyük végeredményétől függetlenül is, mert mi - ahogy írtuk - nem vagyunk sem jogi, sem társadalmi és erkölcsi értelemben az önök bírósági ügyének résztvevői.

Intézményvezető úr () válaszolt ekkor: 3/5/24, 11:19 AM

Tisztelt Levélírók! A felelősségünk fenntartott iskolánk - érettségire épülő szakgimnázium és technikumunk - működésére, valamint a tanulóink oktatására terjed ki. Gyöngyösi Tamás iskolánk részállású nyugdíjas tanára. Önök tudják (hiszen Hunyadi Emőke fecebook oldalán tavaly már megírtam neki és Samy Kettingernek), hogy a múlt évben Gyöngyösi tanár úr valamennyi nálunk tanuló tanítványa az aláírásával közös nyilatkozatban, egységesen állt ki a tanár úr mellett. Idézet a tanulók nyilatkozatából: "szeretnénk kifejezni vezető mozgás tanárunk, Gyöngyösi Tamás iránti megingathatatlan támogatásunkat az ellene folyó eljárás közepette", majd részletesen leírják Gyöngyösi tanár úr "oktatási szakértelmét és diákjai jólétével való törődését". Önök a fenti bejegyzésben azt írják, hogy Gyöngyösi Tamás miatt iskolánk tanulói 'veszélyben' vannak. Ennek, mint önök is tudják, semmi köze az igazsághoz, sőt, az ellenkezője az igaz, iskolánk tanulói ragaszkodnak Gyöngyösi Tamás tanárukhoz és nyilatkozatukban egységesen állnak ki mellette. Tisztelt Bejegyzést Írók! Tisztelt Hunyadi Emőke! Az a tény, hogy fenntartott iskolánkban Gyöngyösi Tamással kapcsolatban soha semmilyen szexuális zaklatással kapcsolatos vád - sem hivatalosan, sem háttér információként - nem merült fel, számunkra eddig is egyértelművé tette, hogy jogi értelemben semmilyen feladatunk és felelősségünk nincs az önök által képviselt bírósági ügyben. Tanulóink tavalyi nyilatkozatával - melyről fenntartó szervezetként mi is utólag értesültünk - pedig az is egyértelművé vált, hogy morális felelősségünk sincsen ezzel kapcsolatban, tanulóinkat nem kell megvédeni Gyöngyösi Tamástól, ellenkezőleg, ragaszkodnak Gyöngyösi Tamás tanár úrhoz és kifejezetten tőle szeretnének tanulni. Tudomásunk van arról, hogy az ügyben a rendőrség, mint nyomozó hatóság másfél éves nyomozás után, bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást és valamennyi vádpont alól mentesítette Gyöngyösi Tamást. Tudjuk azt is, hogy folyamatban van egy magánvádas bírósági eljárás, melyet Hunyadi Emőke kezdeményezett és amiben önöknek jogi keretek között lehetőségük van az állításaik bizonyítására. Azonban ez az önök dolga, nem a mi ügyünk. Az ítélethozatalig mindenkit megillet az ártatlanság vélelme, különösen a nem egyértelmű esetekben (lásd rendőrségi nyomozás megszüntetése és a vádak alól mentesítés), folyamatban lévő bírósági eljárásban pedig nem lehet előre ítélkezni, mert az a végén a bíróság és nem az egyik vagy a másik fél dolga (a mi intézményünk ráadásul sem az egyik, sem a másik felet nem képviseli). Mint fent írtuk, fenntartott intézményünknek ill. vezetőinknek sem jogi, sem morális felelőssége nincs ebben az ügyben. Felelősségünk intézményünk működésére és tanulóink oktatására terjed ki, és tanulóinkat semmilyen veszély nem fenyegeti. Oktatási intézményünk azonban veszélyben van, mert a ránk nézve valótlan állításokat tartalmazó nyilvános bejegyzésük, a félrevezető aláírásgyűjtés, valamint a ránk zúdított automatikus elektronikus levelek sértik fenntartott intézményünk jóhírét és veszélyeztetik alapvető érdekeit, azaz kifejezetten alkalmasak lehetnek a károkozásra. Figyelmeztetnünk kell önöket, hogy a nyilvánosság előtt megfogalmazott állítások - a mi esetünkben - minden jogalap nélküli vádaskodást jelentenek, büntetőjogi értelemben rágalmazást és zaklatást (bűncselekményt) valósítanak meg, amihez nincs joguk. Mivel a feladatunk intézményünk és tanulóink védelme, valamennyi nyilvános ill. hozzánk érkező ilyen levelet feljelentés keretében kötelességünk továbbítani a rendőrségnek. Bírósági ügyükkel kapcsolatban pedig a magunk részéről meg fogjuk várni, mert nekünk meg kell várnunk a bíróság jogerős döntését - akár tetszik ez önöknek, akár nem -, amiből kiderülhet, hogy lesz-e bármilyen feladatunk még ebben az ügyben. Tisztelettel, Csányi János SZFI Nonprofit Kft. ügyvezető/igazgató mint a Színház- és Filmművészeti Szakgimnázium és Technikum fenntartója U.i.: Automatikusan küldött leveleikben választ kérnek tőlünk, de a levelükre nem lehet közvetlenül válaszolni, mert az e-mail cím, amiről küldték, válasz üzenetre nem létezik; ami tovább erősíti a gyanút, hogy a levelük tudatos félretájékoztatás, szándékos károkozás. Ugyanez történt az aláírásgyűjtésük elindítására küldött válasz levelünkkel kapcsolatban is, amikor hivatalosan, írásban jeleztük helyreigazító észrevételeinket és kértük az ahang.hu-t , hogy - legalábbis intézményünkkel kapcsolatban - ne terjesszenek valótlanságot és ne vezessenek félre jószándékú (feltehetően) fiatal embereket, mert az végül elkerülhetetlenül vissza fog hárulni rájuk. Az észrevételeink azóta sem jelentek meg az ahang.hu oldalon, ami minden közösségi és nyilvános tájékoztatási alapelv egyértelmű megsértése, a "tiszta" és tisztességes eljárás teljes hiánya, lényegében verbális vélemény-terrorizmus. Meg kell jegyeznünk, hogy így nem az áldozatok, hanem az agresszorok viselkednek. Tisztelt Levélírók! Bármilyen ügyet is képviselnek, ebben a formában és velünk szemben az sem jogszerűnek, sem tisztességesnek, sem jó szándékúnak nem tekinthető. Egyoldalú nyilvános kommunikációjuk és erőszakos verbális támadásaik - a mi esetünkben - félretájékoztatáson, a bevont fiatalok megtévesztésén alapulnak; akiket önök - akik valamennyi releváns információval rendelkeznek - tudatosan félrevezetnek. Súlyos dolog. Felhívjuk a figyelmet, hogy a következményekért végül viselni kell a felelősséget, a bírósági ügyük végeredményétől függetlenül is, mert mi - ahogy írtuk - nem vagyunk sem jogi, sem társadalmi és erkölcsi értelemben az önök bírósági ügyének résztvevői.